Serwis Mieszkaniowy

Socjalne

Rosnąca liczba bezrobotnych wymusza niekiedy na danym mieście powiatowym lub gminnym znalezienie miejsc, które mogą pełnić rolę mieszkań socjalnych. W Polsce mieszkania socjalne kojarzą się głównie z małym metrażem oraz dość nieciekawą lokalizacją na planie miasta. W przypadku miast w zachodniej części Polski mieszkania socjalne lokalizowane są głównie w centrach miast, co bardzo negatywnie wpływa na ich wizerunek. Dodatkowo lokalizacja mieszkań socjalnych w centrach miast powoduje wzrost patologii oraz przestępczości w najbardziej popularnych miejscach w centrach miast. Od jakiegoś czasu ucieka się od pomysłu, by mieszkania socjalne były lokalizowane w najbardziej atrakcyjnych dzielnicach. Jako alternatywę uznaje się teraz budowanie mieszkań socjalnych w najbardziej uprzemysłowionych dzielnicach miejskich przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo osób od dawna w nich mieszkających. W przypadku mieszkań socjalnych notuje się jeszcze jedno, bardzo nieprzyjemne zjawisko. Polega ono na tym, że piękne miejskie kamienice zostają zamieniane w domy socjalne. Powoduje to, że urok starych kamienic znika na rzecz rosnącej patologii oraz ubóstwa, które w znany sobie sposób również niszczy całą strukturę jak i wygląd zewnętrzny kamienic. Jest to bardzo przykre, że jedne z najpiękniejszych obiektów miejskich zamienia się okropne budynki bez przyszłości.