Serwis Mieszkaniowy

Młodzi

Zaraz po ukończeniu studiów lub szkoły wyższej młode osoby poszukują pewnego odniesienia, dzięki czemu będą mogły one stać się w pełni samodzielne. Priorytetem dla wielu osób staje się znalezienie stałego miejsca pracy oraz własnego lokum. W przypadku tego drugiego sytuacja wydaje się być bardziej skomplikowana. Rosnące ceny za mieszkania sprawiają, że wiele młodych osób musi z konieczności mieszkać z rodzicami lub wynajmować lokum. Niekiedy z pomocą przychodzą banki, które oferują kredyty mieszkaniowe na bardzo dogodnych warunkach. Jednak brak stałego miejsca pracy sprawia, że banki niechętnie przyznają kredyty mieszkaniowe zwłaszcza, jeśli ktoś po raz pierwszy decyduje się na tego typu krok. W przypadku zachodnich krajów sytuacja wygląda nieco inaczej. Przykładowo w Danii każda osoba, która ukończyła 16. rok życia otrzymuje od państwa małe mieszkanie, za którego całkowitą spłatę może się ubiegać po zakończeniu 21. roku życia lub w przypadku, jeśli wcześniej znajdzie stałe miejsce pracy. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie społeczne, jednak w krajach takim jak Polska czy też Rosja, gdzie jest duża liczba ludności problem młodych ludzi z brakiem mieszkań nie mógłby zostać tak samo rozwiązany jak w Danii z wiadomych przyczyn. Istnieje za to możliwość ubiegania się o specjalne zapomogi mieszkaniowe.