Serwis Mieszkaniowy

Centrum

Każde duże miasto posiada centrum, w którym do odbywa się szereg procesów związanych ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. W każdym centrum, czy to aglomeracji czy też mniejszego miasta zagęszczenie ludności jest największe. Sprawia to fakt, że w centrum poza ważnymi szlakami komunikacyjnymi znajdują się najważniejsze obiekty w dużej mierze odpowiedzialne za rozwój gospodarczy miasta i niekiedy całego regionu. W przypadku mieszkań, sytuacja wygląda niekiedy dosyć groteskowo. W centrum , które jest miejscem nadzwyczaj hałaśliwym i niebezpiecznym ceny za mieszkania są bardzo wysokie. Nierzadko też mieszkania w centrum ulokowane są w starych kamienicach, które samym swoim charakterem negatywnie wpływają na samopoczucie mieszkańca. Za główny powód wysokim cen mieszkań w centrach miast uznaje się przede wszystkim bliskość do najważniejszych strategicznie punktów miasta. Jednak powoli ucieka się od tej zasady, gdyż w dużych miastach powoli następuje zjawisko dezurbanizacji. Polega ono na tym, że ludność ucieka z centrum na peryferia, gdzie jest znacznie ciszej, i gdzie zjawisko patologii jest zminimalizowane. Dodatkowo też zauważa się tendencję migracyjną, polegającą na tym, że ludność miejsca ucieka na wieś, by zaznać ciszy i spokoju oraz by cieszyć się świeżym, wiejskim powietrzem.